Interaktiva övningar

Interaktiva övningar

Vi hjälper utbildare, chefer och organisatörer med att bygga in interaktion i utbildningsprogram, seminarium, kick-offer, nätverksevent eller liknande. Oavsett vad ditt ämne är erbjuder vi vår kompetens inom interaktiv utbildningsdesign för en medskapande och en rolig upplevelse för alla deltagare. När vi förstått mål och syfte hjälper vi till att designa och ge förslag på vilka interaktiva övningar som kan användas för att stärka deltagande, nätverkande och lärande. Vi använder ditt ämne i redan existerande övningar eller skapar helt nya. I processen engagerar och involverar vi deltagare att samla ihop idéer, starta nya samtal och öva för att utveckla och lära av varandra.

Här är några av de övningar som vi ofta använder:

 • Värderingsövningar
 • Lyssnarövningar
 • Kommunikationsövningar
 • Samarbets- och grupputvecklingsövningar
 • Kreativitetsövningar
 • Storytelling
 • Rollspel och Forumspel
 • Samtalsprocesser för utbyte och förståelse
 • Verklighetsbaserade exempel

Skräddarsydd kompetensutveckling

Här kan du läsa mer om hur vi levererar våra tjänster. Alla våra tjänster skräddarsys efter uppdragsgivarens behov:

Vi leder interaktiva övningar - Konsultation

En halvdag – 4 dagar för 3-200 deltagare

Vi kommer till ert event och leder interaktiva övningar för att skapa en minnesvärd dag som involverar alla deltagare. Vi planerar tillsammans och föreslår övningsinnehåll som t.ex. scenarier, verktyg och engagerande frågeställningar. Vi tar med vår kompetens i att skapa engagemang och leda övningar och hjälper till att hålla i dagen.

Övningsmaterial

Med uppdragsgivarens syfte och lärandemål i fokus skapar vi utbildningsmaterial med interaktiva övningar för aktivt deltagande. Vi tillhandahåller övningsbeskrivningar med tydliga steg för steg instruktioner. Processen inkluderar en kartläggning av behov och syfte tillsammans med uppdragsgivaren. Övningarna blir era att använda om och om igen.

Hur du leder interaktiva övningar – Workshop

1-4 heldagar för 6-16 deltagare

I den här workshoppen tränar du att själv leda och engagera deltagare med hjälp av interaktiva övningar. Vi ger dig kunskapen bakom och färdigheter i att konstruera och leda interaktiva övningar för ett ämne och syfte. Det gör dig redo att utveckla och förstärka lärandet och det aktiva deltagandet för dina deltagare nu och i framtiden.

Era behov i fokus

Samma lösning passar inte alla. Eftersom varje person, organisation och kultur är unik är våra utbildningsinsatser unika för varje uppdragsgivare. Vi kartlägger era specifika behov och skapar scenarion, övningar och väljer modeller som är aktuella för just er arbetsplats.

När vi skräddarsyr våra tjänster tar vi hänsyn till:

 • Organisationens utmaningar och behov
 • Arbetsplatsrelationer och grupputveckling
 • Organisationskultur och värderingar
 • Hur mycket tid som kan investeras
 • Organisationsstorlek och antal deltagare

KONTAKT
Fler tjänster

Vi kan