Interkulturell service och bemötande

Förstå din kund eller brukare för att ge bästa service

För dig som arbetar med kunder på en global marknad eller tar emot kunder eller vårdtagare i Sverige och vill förbättra kundbemötande och relationer. När vi ger äkta service utgår vi från att ge kunden en riktigt bra upplevelse. Men hur gör vi när vi inte förstår kunden och inte vet vad den förväntar sig? Eller hur kan vi bemöta personer som har andra krav och värderingar än de som vår organisation står för?

  Syfte

 • Skapa en gemensam kunskap och förståelse för interkulturell kompetens och därigenom förbättra kundbemötande och service till kunder eller vårdtagare.
 • Öka självmedvetenheten och förbättra de kommunikativa färdigheter som underlättar för effektiv och respektfull kommunikation.

  Utbildningsdesign

En heldag för 6-16 deltagare

Upplev en workshop som varvar föreläsning med interaktiva övningar på ett intressant och roligt sätt.

  Skräddarsy utbildningsdesign

Innehållet i den här utbildningen kan skräddarsys. Vi anpassar både innehåll och utbildningsdesign för att möta din organisations behov. Läs mer om olika design på utbildningen:

Grundförståelse– Workshop

Workshopen varar 1 halvdag och passar för 6-22 deltagare.

I den här utbildningen varvas föreläsning och interaktiva övningar för att ge grundläggande kunskaper och förståelse. Vi skapar det engagemang som behövs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

I praktiken– Workshop

Workshopen varar 1-4 heldagar och passar för 6-16 deltagare

I den här utbildningen ges förutom grundförståelse praktiska färdigheter. Föreläsningar varvas med interaktiva övningar där fokus ligger på att öva på kommunikation och samspel som kan användas i praktiken i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Vägledning 45-90 min eller 1-2 dagar för 1-3 deltagare

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

On-line Konsultation

Vägledning 45-90 min/tillfälle för 1-3 personer

Oavsett var du befinner dig ger vi individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Inspiration– Föreläsning

En föreläsning är 20 min-2 timmar för 10-300 deltagare

Våra föreläsningar är inspirerande och väcker engagemang och lust att upptäcka ett nytt kunskapsområde. Det blir ett gemensamt startskott och en möjlighet till vidare samtal och förändring i organisationen.

Kombinationspaket

Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra den önskvärda arbetsplatskulturen i praktiken.

  Innehåll

Introduktion till interkulturell kompetens och service

 • Introduktion till vad kultur och interkulturell kompetens är.
 • Handfasta råd om att ge god service över kulturgränser.

Att förstå och jämföra kulturer

 • Genom forskning om kulturella värderingsdimensioner jämför vi enkelt Sverige med till exempel Kina, Indien eller Syrien.
 • Hur uppfattas svensk kultur och det svenska sättet att ge service i andra delar av världen?

Kulturspecifika kunskaper

 • Om ett specifikt land eller område till exempel Kina eller Asien.
 • Hur identitet, värderingar, historia och samhällsuppbyggnad påverkar kundrelationer.

Anpassad kommunikation är effektiv kommunikation

 • Tips och tricks för att undvika missförstånd.
 • Strategier för att överbrygga skillnaden mellan olika kommunikationsstilar.

Besvärliga situationer

 • Deltagarna identifierar besvärliga situationer i det vardagliga arbetet.
 • Praktiska kommunikationsövningar för att agera säkrare i besvärliga situationer.

Strategi – Personlig handlingsplan

 • Vad kan jag göra själv för att agera mer interkulturellt kompetent?
 • Hur kan vi som organisation agera mer interkulturellt kompetent?

  För bokning och frågor fyll i formuläret