Mångfald

Inkludering och samarbetsklimat bortom stereotyper

Med vår kompetens inom mångfaldsområdet fokuserar vi på att göra mångfalds- och inkluderingsarbetet till vardag. För det krävs en arbetsplats och organisationskultur som inte diskriminerar och inser nyttan med olikheter. Samtidigt utmanar olikheter oss och det är ofta i arbetsgruppen som problem med exkludering eller destruktiva konflikter uppstår. Därför hjälper vi team att upptäcka hur deras personligheter, arbetsroller, bakgrund eller andra olikheter ger synergieffekter. Alla har fördomar och på ett lekfullt sätt hjälper vi medarbetare att utmana dem och förstå att likhet inte alltid är bäst. Varje medarbetare ska kunna vara sig själv och bidra med hela sin potential till verksamheten. Våra deltagare uppskattar att vi inte bara lär ut teori, utan fokuserar på praktiska tekniker för att stärka inkluderande kommunikation och hantera situationer när exkludering ändå sker.

KONTAKT
Förslag på utbildningar

Mångfald för arbetsgruppen

Utmana normer, upptäck olikheter och bygg inkludering (Läs mer)

Mångfald på arbetsplatsen

Undvik stereotyper och ge alla möjlighet att nå sin fulla potential (Läs mer)