Arbeta med Kina

Bygg relationer och undvik kulturkrockar

En kurs för dig som vill förstå Kina och kineserna bättre. Lära dig och kommunicera mer effektivt och respektfullt och bygga gynnsamma relationer. Kina är ett fantastiskt land som erbjuder många möjligheter. Tyvärr är det vanligt med kulturella missförstånd och svårigheter eftersom tankesätt och kommunikation skiljer sig från väst. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta med kineser och undvika missförstånd.

  Syfte

 • Skapa en gemensam kunskap och förståelse för interkulturell kompetens och därigenom förbättra affärs- och arbetsrelationer med kineser.
 • Öka självmedvetenheten och förbättra de kommunikativa färdigheterer som underlättar för effektiv kommunikation specifikt i Kina.
 • Förberedelse för att resa, bo och arbeta i Kina.

  Utbildningsdesign

En heldag för 6-16 deltagare

Upplev en workshop som varvar föreläsning med interaktiva övningar på ett intressant och roligt sätt.

  Skräddarsy utbildningsdesign

Innehållet i den här utbildningen kan skräddarsys. Vi anpassar både innehåll och utbildningsdesign för att möta din organisations behov. Läs mer om olika design på utbildningen:

Grundförståelse– Workshop

Workshopen varar 1 halvdag och passar för 6-22 deltagare.

I den här utbildningen varvas föreläsning och interaktiva övningar för att ge grundläggande kunskaper och förståelse. Vi skapar det engagemang som behövs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

I praktiken– Workshop

Workshopen varar 1-4 heldagar och passar för 6-16 deltagare

I den här utbildningen ges förutom grundförståelse praktiska färdigheter. Föreläsningar varvas med interaktiva övningar där fokus ligger på att öva på kommunikation och samspel som kan användas i praktiken i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Vägledning 45-90 min eller 1-2 dagar för 1-3 deltagare

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

On-line Konsultation

Vägledning 45-90 min/tillfälle för 1-3 personer

Oavsett var du befinner dig ger vi individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Inspiration– Föreläsning

En föreläsning är 20 min-2 timmar för 10-300 deltagare

Våra föreläsningar är inspirerande och väcker engagemang och lust att upptäcka ett nytt kunskapsområde. Det blir ett gemensamt startskott och en möjlighet till vidare samtal och förändring i organisationen.

Kombinationspaket

Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra den önskvärda arbetsplatskulturen i praktiken.

  Innehåll

Introduktion till interkulturell kompetens

 • Introduktion till vad kultur och interkulturell kompetens är.
 • Handfasta råd om att arbeta effektivt över kulturgränser.
 • Undvika stereotyper och förenklingar.

Att förstå och jämföra kulturer

 • Genom forskning om kulturella värderingsdimensioner jämför vi enkelt Sverige och Kina.
 • Hur uppfattas svensk kultur och det svenska sättet att leda och bygga affärsrelationer i Kina?

Kulturspecifika kunskaper om Kina

 • Kinesisk kulturell identitet, historia och samhällsuppbyggnad som påverkar
 • kinesers sätt att bygga relationer, kommunicera och göra affärer.
 • Begreppet ansikte och vad det betyder att ge och tappa ansiktet i Kina.

Anpassad kommunikation är effektiv kommunikation

 • Tips och tricks för att undvika missförstånd.
 • Strategier för att överbrygga skillnaden mellan mer direkta (Sverige) och indirekta (Kina) kommunikationsstilar.

  För bokning och frågor fyll i formuläret