Träning för tränare

Träning för tränare

För er som själva vill driva arbetet med att utveckla kunskap och färdigheter inom organisationen, erbjuder vi träning för tränare.
Vi utbildar nyckelpersoner som t.ex. HR- personal, projektledare och chefer. Vi lär ut färdigheterna och kunskaperna bakom att leda och engagera deltagare i en medskapande och interaktiv process. Det gör det möjligt för er att utbilda team och medarbetare i hela organisationen utan att vara beroende av externa konsulter.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Här kan du läsa mer om hur vi levererar våra tjänster. Alla våra tjänster skräddarsys efter uppdragsgivarens behov:

Leda övningar – Workshop

En halvdag för 6-22 deltagare

I den här workshoppen får du en kort föreläsning av ett ämne och får delta i interaktiva övningar som kopplas till föreläsningen. Sedan lär du dig att tala om ett ämne och leda en övning på din arbetsplats.

Leda utbildningsprogram – Workshop

1-4 heldagar för 6-16 deltagare

I den här workshopen ligger fokus på hur du sätter ihop och leder ett utbildningsprogram på din arbetsplats. Vi delar kunskapen bakom hur du lyfter dina deltagare och stärker deras färdigheter och lärande. Du får öva på att leda och instruera interaktiva övningar och hålla korta presentationer. Vi förbereder dig för utmanande situationer och hur du kan skapar en inkluderande utbildningsupplevelse för alla deltagare.

Kombinationspaket

Träning för tränare är ofta en del av ett Kombinationspaket. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra förändring i praktiken.

Era behov i fokus

Samma lösning passar inte alla. Eftersom varje person, organisation och kultur är unik är våra utbildningsinsatser unika för varje uppdragsgivare. Vi kartlägger era specifika behov och skapar scenarion, övningar och väljer modeller som är aktuella för just er arbetsplats.

När vi skräddarsyr våra tjänster tar vi hänsyn till:

  • Organisationens utmaningar och behov
  • Arbetsplatsrelationer och grupputveckling
  • Organisationskultur och värderingar
  • Hur mycket tid som kan investeras
  • Organisationsstorlek och antal deltagare

KONTAKT
Fler tjänster

Vi kan