Hantera konflikter i interkulturella möten

Lös oenighet när kommunikationsstilar och värderingar är olika

Lös oenighet när kommunikationsstilar och värderingar är olika.
Den här utbildningen är för dig som vill förbättra dina praktiska färdigheter i att hantera konfliktsituationer och lära dig mer om hur konflikter hanteras i olika länder.
Lär dig kommunikativa färdigheter för att lyssna bättre och ställa frågor för att förstå vad som pågår under ytan. Vilka värderingar är viktiga för den andra och hur uttrycks dem? Den här workshoppen kombinerar konflikthantering och interkulturell kompetens och du lär dig att inte fastna i vad som är rätt eller fel utan istället förstå egna och andras behov och värderingar.

  Syfte

 • Ge grundläggande kunskaper om hur en kan förebygga och hantera konflikter konstruktivt.
 • Bättre förståelse för hur konflikter hanteras i olika länder.
 • Ge färdigheter för att hantera konflikter där olika kommunikationsstilar och värderingar krockar.
 • Förbättra egen kommunikation och beteende i konfliktsituationer.

  Utbildningsdesign

En heldag för 6-16 deltagare

Upplev en workshop som varvar korta föreläsningar med interaktiva övningar på ett intressant och roligt sätt.

  Skräddarsy utbildningsdesign

Innehållet i den här utbildningen kan skräddarsys. Vi anpassar både innehåll och utbildningsdesign för att möta din organisations behov. Läs mer om olika design på utbildningen:

Grundförståelse– Workshop

Workshopen varar 1 halvdag och passar för 6-22 deltagare.

I den här utbildningen varvas föreläsning och interaktiva övningar för att ge grundläggande kunskaper och förståelse. Vi skapar det engagemang som behövs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

I praktiken– Workshop

Workshopen varar 1-4 heldagar och passar för 6-16 deltagare

I den här utbildningen ges förutom grundförståelse praktiska färdigheter. Föreläsningar varvas med interaktiva övningar där fokus ligger på att öva på kommunikation och samspel som kan användas i praktiken i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Vägledning 45-90 min eller 1-2 dagar för 1-3 deltagare

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

On-line Konsultation

Vägledning 45-90 min/tillfälle för 1-3 personer

Oavsett var du befinner dig ger vi individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Inspiration– Föreläsning

En föreläsning är 20 min-2 timmar för 10-300 deltagare

Våra föreläsningar är inspirerande och väcker engagemang och lust att upptäcka ett nytt kunskapsområde. Det blir ett gemensamt startskott och en möjlighet till vidare samtal och förändring i organisationen.

Kombinationspaket

Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra den önskvärda arbetsplatskulturen i praktiken.

  Innehåll

Introduktion till konflikt och konflikthantering

 • Olika sätt att definiera vad konflikt är.
 • Skillnaden mellan konstruktiv och destruktiv konflikthantering.
 • Konflikters potential.

Introduktion till interkulturell kompetens

 • Introduktion till vad kultur och interkulturell kompetens är.
 • Handfasta råd om hur du kommunicerar för att undvika missförstånd.
 • Undvika stereotyper och förenklingar.
 • Värderingsskillnader.

Risk för Eskalation

 • Konflikters dynamik och eskalation.
 • Riskerna med destruktiv konflikthantering.

Kommunikationsstilar och konflikt

 • Exempel och vilka värderingar som finns bakom direkt, in-direkt och debatterande kommunikationsstil.
 • Hur de olika stilarna låter och förhåller sig i konfliktsituationer.
 • Strategier för att överbrygga skillnaden mellan olika stilar.

Lösningar istället för låsningar

 • Bortom rätt och fel – vad finns under ytan?
 • Kartlägga olika perspektiv och leta efter en gemensam lösning.

Kommunikation för samarbete

 • Uttrycka egna behov och åsikter och samtidigt visa empati och respekt för andra parter.
 • Vi lär ut och övar nya sätt att agera och kommunicera.

  För bokning och frågor fyll i formuläret