Teamutveckling

Teamutveckling

Ensam är inte stark. Vi utvecklar ert team att ta ansvar för resultat och medarbetarskap.
Vi arbetar med existerande team och medarbetare för att hjälpa dem lära känna varandra bättre, stärka sammanhållning och förstå hur olika personligheter och färdigheter kan ge synergieffekter. Tillsammans övar vi de färdigheter som behövs för kommunikation och samarbete och att agera konstruktivt när det finns olika åsikter eller konflikter. Vi leder en deltagande process där teamet skapar och kommer överens om nödvändiga strategier. Vi hjälper team att utveckla gemensamma mål, goda relationer och se individuella olikheter som en tillgång.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Här kan du läsa mer om hur vi levererar våra tjänster. Alla våra tjänster skräddarsys efter uppdragsgivarens behov:

Gruppetablering – Workshop

En halvdag för 3-22 deltagare

I den här lättsamma workshoppen blandas korta föreläsningar med interaktiva övningar. Deltagarna lär känna varandra och får grundkunskaper om grupputveckling. Vi skapar engagemang i teamet och snabbar upp den trevande lära känna varandra fasen för att bygga relationer, starta samarbete och för att tycka om att arbeta tillsammans.

Teamutveckling – Workshop

1-4 heldagar för 3-16 deltagare

I den här användbara workshoppen varvas korta föreläsningar med interaktiva övningar. Vi går bortom gruppetablering och tränar färdigheter för kommunikation och samarbete och skapar gemensamma strategier för att stärka teamet. Vi arbetar med de verkliga utmaningar som finns i teamet. Alla färdigheter, kunskaper och strategier kan sedan användas i det vardagliga arbetet.

Gruppkonsultation

45-90 min per tillfälle för 1-7 personer

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Online konsultation

45-90 min per session för 1-3 deltagare

Oavsett var du befinner dig kan vi erbjuda individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Kombinationspaket

Teamutveckling är ofta en del av ett Kombinationspaket. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra förändring i praktiken.

Era behov i fokus

Samma lösning passar inte alla. Eftersom varje person, organisation och kultur är unik är våra utbildningsinsatser unika för varje uppdragsgivare. Vi kartlägger era specifika behov och skapar scenarion, övningar och väljer modeller som är aktuella för just er arbetsplats.

När vi skräddarsyr våra tjänster tar vi hänsyn till:

  • Organisationens utmaningar och behov
  • Arbetsplatsrelationer och grupputveckling
  • Organisationskultur och värderingar
  • Hur mycket tid som kan investeras
  • Organisationsstorlek och antal deltagare

KONTAKT
Fler tjänster

Vi kan