Mångfald på arbetsplatsen

Undvik stereotyper och ge alla möjlighet att nå sin fulla potential

Det här är en utbildning för dig som är projektledare eller chef och som vill hantera olikheter i ditt team eller i din organisation.
En organisation som har mångfald men som misslyckas med att använda mångfalden på ett effektivt sätt riskerar negativa konsekvenser såsom svårigheter att komma överens och destruktiva konflikter. Du lär dig ta till vara människors olikheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder. Skapa ett arbetsplatsklimat som tar till alla känner sig förstådda, värdefulla, respekterade och kan bidra till organisationen med sin fulla potential.

  Syfte

  • Öka inkludering och jämställdhet i ditt team och din organisation.
  • Göra nytta av mångfalden.
  • Skapa självmedvetenhet och stärka färdigheter för att leda mångfaldsgrupper.

  Utbildningsdesign

En heldag för 6-16 deltagare

Upplev en workshop som varvar föreläsning med interaktiva övningar på ett intressant och roligt sätt.

  Skräddarsy utbildningsdesign

Innehållet i den här utbildningen kan skräddarsys. Vi anpassar både innehåll och utbildningsdesign för att möta din organisations behov. Läs mer om olika design på utbildningen:

Grundförståelse– Workshop

Workshopen varar 1 halvdag och passar för 6-22 deltagare.

I den här utbildningen varvas föreläsning och interaktiva övningar för att ge grundläggande kunskaper och förståelse. Vi skapar det engagemang som behövs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

I praktiken– Workshop

Workshopen varar 1-4 heldagar och passar för 6-16 deltagare

I den här utbildningen ges förutom grundförståelse praktiska färdigheter. Föreläsningar varvas med interaktiva övningar där fokus ligger på att öva på kommunikation och samspel som kan användas i praktiken i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Vägledning 45-90 min eller 1-2 dagar för 1-3 deltagare

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

On-line Konsultation

Vägledning 45-90 min/tillfälle för 1-3 personer

Oavsett var du befinner dig ger vi individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Inspiration– Föreläsning

En föreläsning är 20 min-2 timmar för 10-300 deltagare

Våra föreläsningar är inspirerande och väcker engagemang och lust att upptäcka ett nytt kunskapsområde. Det blir ett gemensamt startskott och en möjlighet till vidare samtal och förändring i organisationen.

Kombinationspaket

Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra den önskvärda arbetsplatskulturen i praktiken.

  Innehåll

Introduktion till mångfaldsbegreppet

  • Olika sätt att definiera vad mångfald och mångfald på arbetsplatsen innebär.
  • Nyttan med mångfald för team och organisationer.
  • Metoder och strategier för att arbeta med mångfald på individ, grupp och organisations nivå.

Mångfaldsarbete och stereotyper

  • Förståelse för hur stereotyper skapas.
  • Ledarskap och mångfaldsarbetet skapas inte i ett kulturellt vakuum.
  • Metoder och strategier för att undvika att skapa stereotyper.
  • Varför mindre stereotyper förbättrar mångfaldsarbetet.

  För bokning och frågor fyll i formuläret