Konflikthantering på jobbet

Hantera olikheter konstruktivt och kommunicera för samarbete

Den här utbildningen är för dig som vill förbättra dina praktiska färdigheter i att hantera konfliktsituationer och lära dig mer om hur det går att förebygga konflikter på arbetsplatsen.
Lär dig att se bortom rätt eller fel. Olikheter är värdefulla tillgångar när vi inte fastnar i samarbetssvårigheter eller konflikter. För att göra nytta av en organisations olikheter behöver vi personer som samarbetar och hanterar konflikter väl. Vi lär oss förstå egnas och andras behov och att uttrycka vår åsikt tydligt med empati och respekt.

  Syfte

 • Ge grundläggande kunskaper om hur en kan förebygga och hantera konflikter konstruktivt.
 • Förbättra egen kommunikation och beteende i konfliktsituationer.
 • Skapa strategier och handlingsplaner för att förebygga konflikter.

  Utbildningsdesign

En heldag för 6-16 deltagare

Upplev en workshop som varvar föreläsning med interaktiva övningar på ett intressant och roligt sätt.

  Skräddarsy utbildningsdesign

Innehållet i den här utbildningen kan skräddarsys. Vi anpassar både innehåll och utbildningsdesign för att möta din organisations behov. Läs mer om olika design på utbildningen:

Grundförståelse– Workshop

Workshopen varar 1 halvdag och passar för 6-22 deltagare.

I den här utbildningen varvas föreläsning och interaktiva övningar för att ge grundläggande kunskaper och förståelse. Vi skapar det engagemang som behövs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

I praktiken– Workshop

Workshopen varar 1-4 heldagar och passar för 6-16 deltagare

I den här utbildningen ges förutom grundförståelse praktiska färdigheter. Föreläsningar varvas med interaktiva övningar där fokus ligger på att öva på kommunikation och samspel som kan användas i praktiken i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Vägledning 45-90 min eller 1-2 dagar för 1-3 deltagare

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

On-line Konsultation

Vägledning 45-90 min/tillfälle för 1-3 personer

Oavsett var du befinner dig ger vi individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Inspiration– Föreläsning

En föreläsning är 20 min-2 timmar för 10-300 deltagare

Våra föreläsningar är inspirerande och väcker engagemang och lust att upptäcka ett nytt kunskapsområde. Det blir ett gemensamt startskott och en möjlighet till vidare samtal och förändring i organisationen.

Kombinationspaket

Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra den önskvärda arbetsplatskulturen i praktiken.

  Innehåll

Introduktion till konflikt och konflikthantering

 • Olika sätt att definiera vad konflikt är.
 • Skillnaden mellan konstruktiv och destruktiv konflikthantering.
 • Konflikters potential.

Eskalation

 • Konflikters dynamik och eskalation.
 • Riskerna med destruktiv konflikthantering.

Lösningar istället för låsningar

 • Bortom rätt och fel – vad finns under ytan?
 • Steg för steg -modell för att hantera oenighet.

Kommunikation för samarbete

 • Uttrycka egna behov och åsikter och samtidigt visa empati och respekt för andra parter.
 • Vi lär ut och övar med enklare rollspel nya sätt att agera och kommunicera.

Förebygga konflikter i den egna organisationen

 • Självinsikt- hur brukar jag agera i konfliktsituationer på arbetet.
 • Genom samtal och gruppövningar identifierar deltagarna utmanande situationer och bearbetar dem med hjälp av olika modeller.
 • Personlig handlingsplan.
 • Upprätta egna strategier för att förebygga destruktiv konflikthantering i organisationen.

  För bokning och frågor fyll i formuläret