Om oss

Vi är InterAct

InterAct arbetar för att olikheter ska stärka företag och organisationer i stället för att leda till missförstånd, kulturkrockar eller konflikter. Vi som arbetar med InterAct är erfarna utbildare och forskare och har lång erfarenhet av att specialdesigna utbildningsuppdrag för både näringsliv och offentlig sektor. Som samhällsentreprenörer drivs vi också av att sprida kunskaper och färdigheter utanför stängda undervisningssalar och mötesrum. På det sättet vill vi bidra till inkludering och ett hållbart mångfaldssamhälle.
Våra vision…

Kajsa Svensson

Tränare i Interkulturell Kommunikation och Konflikthantering

+(46) (0)761-067 728


Jag är en engagerande tränare och föreläsare som med värme och nyfikenhet delar med mig av mina kunskaper och erfaren- heter av att leva utomlands. Som svensk har det blivit min specialitet att skapa förståelse för svenska kulturella drag och svensk organisationskultur och ledarskap. Jag har också kunskaper om Kina och hur man underlättar kommunikation mellan öst och väst. Min styrka som tränare är att jag kan bygga interaktiv utbildning utifrån deltagarens egna frågeställningar. Genom träning ges färdigheter i kulturkompetens som är användbara i verkligheten.

 • Beteendevetare med inriktning mot interkulturell kommunikation och konflikthantering.
 • Konflikthanteringstränare som arbetat med försoning i forna Jugoslavien. Arbetar nu med konfliktförebyggande med arbetsgrupper med konflikter eller samarbetssvårigheter.
 • Teaterpedagog som har arbetat med interaktiva metoder i över 15 år för att få grupper och individer att växa.
 • Har levt i Kina med min familj.

Hanieh Vahabi

Tränare i Mångfald- och Jämställdhetsfrågor och Affärsutvecklare


Jag är en innovativ entreprenör med en tvärvetenskaplig bakgrund inom humaniora, samhälls- och kultur vetenskap såväl som IT, projektledning och affärsutveckling. Att ha vuxit upp i Iran, bott i Sverige sedan 2008 och studerat och arbetat i mångkulturella miljöer, har givit mig gedigna kunskaper och ett kritiskt perspektiv på hur jämställdhet, makt, kön och kulturella normer praktiseras. I mitt arbete i ledningen för Tech-företag är det som inspirerar mig att arbeta med mångfaldsfrågor.

 • Genuspraktik, MSc. i datorlingvistik, BSc. i Software Engineering and Management, M.A. engelska språket och litteraturen
 • Projektledare på Winnet Västra Götaland: Designa och genomföra ett projekt för att synliggöra kvinnliga företagare med icke-svensk bakgrund (icke-EU huvudsakligen) i Göteborgs kommun.
 • Engelskalärare och utbildningsledare på Farzanegan Cooperative Company, Teheran-Iran
 • Organisatör av seminarier om Jämställdhet på arbetsplatsen för att koppa samman akademi och arbetsliv.

Alena Ipanova

Coach i Personlig- och Organisationsutveckling


Med mina erfarenheter från psykologi och interkulturell kommunikation bidrar jag med kreativa lösningar och innovativa idéer till personers och organisationers utveckling. Jag har 10-års erfarenhet av internationell coaching, projektutveckling och genomförande i ideella och kommersiella organisationer i Ryssland, Europa och Asien. I mitt jobb använder jag interaktiva och praktiska metoder för att inspirera och motivera!

Jag tror på den inneboende potentialen i varje människa. I varje träning eller projekt vill jag lyfta den potentialen hela vägen inifrån och ut.

 • M.Sc. i Kommunikation, M.Sc i Positiv psykologi och Psykoterapi, M.Sc. i Lingvistik och Interkulturell Kommunikation.
 • Arbetar med kommunikationsrådgivning, projektledning, personlig utveckling och sektorsövergripande internationellt samarbete i Europa och Asien.
 • Leder mentorskap och karriärcoachingsprogram med syfte att sammanlänka akademi och näringsliv.
 • Utvecklar och genomför projekt och träningar i interkulturell kommunikation.
 • Har jobbat i expertkommittéer i European Youth Forum.

Katarina Svahn

Eventvärd och Projektledare


Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv haft nöjet att arbeta med olika kulturer, både inom turism och inom näringslivsutveckling. Jag skapar genvägar till svensk kultur genom möten och upplevelser. Det kan vara allt från en middag med en svensk familj till ett traditionellt svenskt midsommarfirande eller skogspromenader med tema allemansrätt. För det mesta håller vi till på landsbygden utanför Alingsås eller vid de bohuslänska klipporna. Genom att låta kulturer mötas under avslappnade former överbryggs avstånd. Målet är att internationella gäster och expats ska känna sig hemma i Sverige och komma svenskarna in på livet.

 • Över 15 års erfarenhet av att projektleda internationella events både i Sverige och utomlands.
 • Värd för skräddarsydda aktiviteter riktade mot multikulturella grupper, internationella företagsbesök, expatfamiljer och turister.
 • Många års erfarenhet av den kinesiska marknaden.
 • Entusiastisk berättare som ger en djupare förståelse för svensk historia och kultur.

Pavel Rodin

Tränare i Affärs- och Interkulturell Kommunikation


Kommunikation och PR är luften jag andas och jag tror starkt på inlärnings- metoder som baseras på samarbete. I mina träningar kommer kunskaper och processledning från mig och du bidrar med ditt aktiva deltagande, önskan att fördjupa din förståelse och kunna använda nya färdigheter. Jag bjuder in till att se från ett nytt perspektiv.

Jag är från Ryssland och bor i Sverige sedan 2011. I Sverige har jag haft den stora glädjen att undervisa olika kurser på masternivå om affärskommunikation och PR, retorik och såklart mitt favoritämne -interkulturell kommunikation.

 • Master i Public Relations in Economics och i Kommunikation.
 • Har arbetat med PR inom finanssektorn i flertalet av Rysslands största banker i över 5 år. Har även praktiska erfarenheter från PR inom politik och journalistik.
 • Forskat inom områdena interkulturell kommunikation i sociala medier, krishantering och PR, hälsokommunikation och social mytologi.
 • Medlem i Nordic intercultural communication association och Russian communication association.