Utbildningar

Vi erbjuder flertalet olika utbildningar inom våra expertområden, Mångfald, Interkulturell kompetens, Konflikthantering, Svensk kultur och Integration. Alla våra utbildningar har skräddarsydd utbildningsdesign i form av en föreläsning, workshop, konsultation eller ett kombinationspaket. Vad vill ni uppnå? Med längre tid kan vi arbeta med att öva färdigheter, fördjupa kunskaper och utveckla ditt team.

Era behov i fokus

Samma lösning passar inte alla. Eftersom varje person, organisation och kultur är unik är våra utbildningsinsatser unika för varje uppdragsgivare. Vi kartlägger era specifika behov och skapar scenarion, övningar och väljer modeller som är aktuella för just er arbetsplats.

När vi skräddarsyr våra tjänster tar vi hänsyn till:

  • Organisationens utmaningar och behov
  • Arbetsplatsrelationer och grupputveckling
  • Organisationskultur och värderingar
  • Hur mycket tid som kan investeras
  • Organisationsstorlek och antal deltagare

Här kan du läsa mer om våra vanligaste utbildningar:

KONTAKT
Hantera olikheter konstruktivt och kommunicera för samarbete

Lös oenighet när kommunikationsstilar och värderingar är olika

Förståelse och kommunikation för olikheter för att berika samarbete och resultat

Bygg relationer och undvik kulturkrockar

Förstå din kund eller brukare för att ge bästa service

Bygg relationer och förstå hur du kan uppfattas av andra

Kunskaper och kommunikation för arbetsplatskulturen och det dagliga arbetet

En workshop för integration, nya kontakter och djupare förståelse

Utmana normer, upptäck olikheter och bygg inkludering

Undvik stereotyper och ge alla möjlighet att nå sin fulla potential

Fler tjänster

Vi kan