Interkulturell kompetens för svenskar

Bygg relationer och förstå hur du kan uppfattas av andra

Den här utbildningen är för dig som vill nå bättre resultat när du arbetar med andra kulturer. För att förstå andra behöver en förstå sig själv. Med interaktiva övningar, allvar och humor får vi upp ögonen för hur ”landet lagom” kan uppfattas av andra. Vi övar för att bli mer interkulturellt kompetenta och undvika missförstånd och kulturkrockar.

  Syfte

 • Skapa en gemensam grundkunskap och förståelse för interkulturell kompetens och hur svenskar och den svenska arbetsplatsen kan uppfattas av andra kulturer.
 • Skapa ett gemensamt engagemang kring ämnet och hur det kan användas i organisationen.
 • Öka självmedvetenheten och identifiera strategier för förbättringar.
 • Förbättra kommunikation och samspel i det vardagliga arbetet.

  Utbildningsdesign

En heldag för 6-16 deltagare

Upplev en workshop som varvar föreläsning med interaktiva övningar på ett intressant och roligt sätt.

  Skräddarsy utbildningsdesign

Innehållet i den här utbildningen kan skräddarsys. Vi anpassar både innehåll och utbildningsdesign för att möta din organisations behov. Läs mer om olika design på utbildningen:

Grundförståelse– Workshop

Workshopen varar 1 halvdag och passar för 6-22 deltagare.

I den här utbildningen varvas föreläsning och interaktiva övningar för att ge grundläggande kunskaper och förståelse. Vi skapar det engagemang som behövs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

I praktiken– Workshop

Workshopen varar 1-4 heldagar och passar för 6-16 deltagare

I den här utbildningen ges förutom grundförståelse praktiska färdigheter. Föreläsningar varvas med interaktiva övningar där fokus ligger på att öva på kommunikation och samspel som kan användas i praktiken i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Vägledning 45-90 min eller 1-2 dagar för 1-3 deltagare

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

On-line Konsultation

Vägledning 45-90 min/tillfälle för 1-3 personer

Oavsett var du befinner dig ger vi individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Inspiration– Föreläsning

En föreläsning är 20 min- 2 timmar för 10-300 deltagare

Våra föreläsningar är inspirerande och väcker engagemang och lust att upptäcka ett nytt kunskapsområde. Det blir ett gemensamt startskott och en möjlighet till vidare samtal och förändring i organisationen.

Kombinationspaket

Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra den önskvärda arbetsplatskulturen i praktiken.

  Innehåll

Introduktion till interkulturell kompetens

 • Introduktion till vad kultur och interkulturell kompetens är.
 • Handfasta råd om att arbeta effektivt över kulturgränser.

Att förstå och jämföra kulturer

 • Genom forskning om kulturella värderingsdimensioner jämför vi enkelt Sverige med olika länder.
 • Hur uppfattas den egna kulturen av andra och hur påverkar det kulturmötet?
 • Mina personliga värderingar och finns det specifika svenska värderingar?

Kulturspecifika drag i Sverige

 • Finns det något ”typiskt svenskt”?
 • Specifika kulturella drag hos svenskar som har påverkan på kulturmöten.
 • Hur uppfattas svensken och det svensk organisationskultur av andra?
 • Vad behöver många svenskar för att bli mer interkulturellt kompetenta?

Anpassad kommunikation är effektiv kommunikation

 • Anpassa sin kommunikation till en situation utan att förlora sig själv.
 • Strategier för att överbrygga skillnaden mellan olika kommunikationsstilar.
 • Vem ska anpassa sig efter vem och hur mycket?

Interkulturell kompetens i vår organisation

 • Genom samtal och gruppövningar inventerar deltagarna situationer och bearbetar dem med hjälp av olika modeller.
 • Kommunikationsövningar för att förbättra sin kommunikation och uppleva hur det känns att vara ” i den andres skor”.
 • Upprätta egna strategier för att förbättra kommunikation och mångfaldsarbete.

  För bokning och frågor fyll i formuläret