Konflikthantering

Våga hantera samarbetssvårigheter konstruktivt

Konflikter är en naturlig del av arbetslivet och att hantera dem väl är en nödvändig färdighet. Det känns ofta jobbigt med konflikter, men med vår kompetens kan vi hjälpa till att vända en konflikt till en möjlighet för individen och organisationen. Vi arbetar förebyggande med utbildning för team och organisationer och övar konsten att både uttrycka egna behov och åsikter tydligt, och samtidigt visa empati och respekt för den andre. På ett praktiskt sätt lär vi ut hur medarbetare kan stoppa eskalation, se bortom rätt och fel och kommunicera för samarbete. Vid samarbetssvårigheter eller när en medarbetarkonflikt redan har blossat upp kan det vara bättre att ta in neutral hjälp utifrån. Då leder vi er genom en konflikvägledningsprocess och lyssnar på de inblandade för att hjälpa till att hitta nya lösningar eller komma till ett konstruktivt avslut. Potentialen i konflikter är ökad självförståelse och nya kreativa lösningar.

KONTAKT
Förslag på utbildningar

Konflikthantering på jobbet

Hantera olikheter konstruktivt och kommunicera för samarbete (Läs mer)

Hantera konflikter i interkulturella möten

Lös oenighet när kommunikationsstilar och värderingar är olika (Läs mer)