Interkulturell kompetens

Undvik kulturkrockar och bygg relationer

Med våra kunskaper i interkulturell kompetens förklarar vi varför och hur kulturella aspekter påverkar interaktion. På den multikulturella arbetsplatsen behöver vi se bortom kulturella stereotyper eftersom personlighet, yrkesroll, situation och många andra faktorer också påverkar samarbete och resultat. Därför övar vi färdigheter i kommunikationsteknik för att stärka relationer och undvika missförstånd. Med våra erfarenheter och kunskaper hjälper vi t.ex. till med att utveckla välfungerande multikulturella team, ge bra service till kunder ute i världen eller förbereda inför rekrytering och emottagandet av internationella medarbetare.

KONTAKT
Förslag på utbildningar

Interkulturell service och bemötande

Förstå din kund eller brukare för att ge bästa service (Läs mer)

Multikulturella team och arbetsplatser

Förståelse och kommunikation för olikheter för att berika samarbete och resultat (Läs mer)

Arbeta med Kina

Bygg relationer och undvik kulturkrockar (Läs mer)

Ny i Sverige

Kunskaper och kommunikation för arbetsplatskulturen och det dagliga arbetet (Läs mer)

Kulturmöten

En workshop för integration, nya kontakter och djupare förståelse (Läs mer)