Multikulturella team och arbetsplatser

Förståelse och kommunikation för att berika samarbete och resultat

En utbildning för dig som vill arbeta effektivare och samarbeta bättre med medarbetare från olika kulturer i ditt arbete.I dagens global värld kommer våra kollegor från jordens alla hörn. Tillsammans utforskar vi den mångfald som finns i gruppen avseende kulturell bakgrund, personlighet och yrkesroll. För att göra nytta av olikhet behövs förståelse och verktyg som utvecklar relationer, kommunikation och samarbetsförmåga.

  Syfte

 • Skapa en gemensam kunskap och förståelse för interkulturell kompetens.
 • Öka självmedvetenheten och förbättra de kommunikativa färdigheterer som underlättar för att undvika tidskrävande missförstånd eller konflikter.
 • Stärka teambuilding, samarbete och grupprestation.

  Utbildningsdesign

En heldag för 6-16 deltagare

Upplev en workshop som varvar föreläsning med interaktiva övningar på ett intressant och roligt sätt.

  Skräddarsy utbildningsdesign

Innehållet i den här utbildningen kan skräddarsys. Vi anpassar både innehåll och utbildningsdesign för att möta din organisations behov. Läs mer om olika design på utbildningen:

Grundförståelse– Workshop

Workshopen varar 1 halvdag och passar för 6-22 deltagare.

I den här utbildningen varvas föreläsning och interaktiva övningar för att ge grundläggande kunskaper och förståelse. Vi skapar det engagemang som behövs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

I praktiken– Workshop

Workshopen varar 1-4 heldagar och passar för 6-16 deltagare

I den här utbildningen ges förutom grundförståelse praktiska färdigheter. Föreläsningar varvas med interaktiva övningar där fokus ligger på att öva på kommunikation och samspel som kan användas i praktiken i det vardagliga arbetet.

Konsultation

Vägledning 45-90 min eller 1-2 dagar för 1-3 deltagare

Individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

On-line Konsultation

Vägledning 45-90 min/tillfälle för 1-3 personer

Oavsett var du befinner dig ger vi individuell utbildning, vägledning eller coachning. Förutom grundläggande kunskaper och förståelse ligger tonvikten på att utveckla individuella färdigheter och ge specifika råd utifrån deltagarens egna frågeställningar.

Inspiration– Föreläsning

En föreläsning är 20 min-2 timmar för 10-300 deltagare

Våra föreläsningar är inspirerande och väcker engagemang och lust att upptäcka ett nytt kunskapsområde. Det blir ett gemensamt startskott och en möjlighet till vidare samtal och förändring i organisationen.

Kombinationspaket

Vi hjälper er att över tid att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett förändringsarbete som involverar hela organisationen. Paketet innehåller flera workshopar, utbildningsmaterial och vägledningen för individer. Utifrån kartläggning, strategi och målsättning skapas behovsspecifika insatser för t ex olika yrkesgrupper, projekt, eller ledningsgruppen. Det får alla i organisationen att dela samma förståelse och ha de nödvändiga färdigheterna för att genomföra den önskvärda arbetsplatskulturen i praktiken.

  Innehåll

Introduktion till interkulturell kompetens

 • Introduktion till vad kultur och interkulturell kompetens är.
 • Handfasta råd om att arbeta effektivt över kulturgränser.
 • Utmaningen med förutfattade meningar och stereotyper.

Gruppens potential

 • Modeller för grupputveckling.
 • Effektiva arbetssätt för vår arbetsgrupp och hur samarbetet kan stärkas.

Att förstå och jämföra kulturer

 • Genom forskning om kulturella värderingsdimensioner jämför vi enkelt olika länder.
 • Hur uppfattas den egna kulturen av andra och hur påverkar det interaktionen i teamet?
 • Personliga värderingar och organisationens värderingar.

Anpassad kommunikation är effektiv kommunikation

 • Tips och tricks för att undvika missförstånd.
 • Strategier för att överbrygga skillnaden mellan olika kommunikationsstilar.

Konflikthantering

 • Se bortom rätt eller fel – vad finns under ytan?
 • Uttrycka starka åsikter med empati och respekt för att hitta nya gemensamma lösningar.

  För bokning och frågor fyll i formuläret