Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial

Vi skapar utbildningsmaterial inom våra expertområden. Materialen utgår från aktuella teorier och är informativa, enkla och användbara och kan användas av individer eller grupper inom organisationen. Allt material är skräddarsytt och baseras på era behov och utvecklingsprocesser. Att skapa sitt eget material gör det möjligt att göra en naturlig koppling till organisationens värderingar och nuvarande kunskapsnivå. Vi inkluderar praktiska övningar för att skapa aha-upplevelser, nya färdigheter, självreflektion och starta samtal mellan medarbetare. Utbildningsmaterialet kan levereras i olika format som t ex E-learning eller i PDF.

Era behov i fokus

Samma lösning passar inte alla. Eftersom varje person, organisation och kultur är unik är våra utbildningsinsatser unika för varje uppdragsgivare. Vi kartlägger era specifika behov och skapar scenarion, övningar och väljer modeller som är aktuella för just er arbetsplats.

När vi skräddarsyr våra tjänster tar vi hänsyn till:

  • Organisationens utmaningar och behov
  • Arbetsplatsrelationer och grupputveckling
  • Organisationskultur och värderingar
  • Hur mycket tid som kan investeras
  • Organisationsstorlek och antal deltagare

KONTAKT
Fler tjänster

Vi kan