Svensk kultur

Snabb introduktion och mindre missförstånd

Vi har specialiserat oss på att underlätta kulturmöten mellan svenska och utländska medarbetare. Såklart är inte alla svenskar likadana men vi älskar ändå att försöka förklara historia och samhälle. För den som är ny i Sverige är utbildningen en genväg till att förstå svenskarna, organisationskulturen och snabbt komma in i nya jobbet. Vi arbetar även med kulturkompetens för att svenskar ska förstå hur ”landet lagom” kan upplevas av andra. Självklara fenomen som förankringsprocesser, jämställdhet och fika kan uppfattas som mycket annorlunda när du kommer till Sverige. Den kunskapen är viktig när nya internationella medarbetare ska introduceras till arbetsplatsen.

KONTAKT
Förslag på utbildningar

Interkulturell kompetens för svenskar

Bygg relationer och förstå hur du kan uppfattas av andra (Läs mer)

Ny i sverige

Kunskaper och kommunikation för arbetsplatskulturen och det dagliga arbetet (Läs mer)

Kulturmöten

En workshop för integration, nya kontakter och djupare förståelse (Läs mer)