InterAct competence

UNDVIK KULTURKROCKAR & BYGG RELATIONER

 

INTERKULTURELL KOMPETENS |  SVENSK KULTUR |  MÅNGFALD |  KONFLIKTHANTERING

På InterAct bidrar vi också till ett hållbart mångfaldssamhälle.

VI TYCKER OM OLIKHETER
Olikheter ska stärka samarbete och resultat i företag och organisationer och inte leda till missförstånd och konflikter. InterActs utbildningsinsatser skapar förståelse och nya färdigheter genom aktivt deltagande.