Hantera konflikter

Hantera konflikter

Vi guidar till hur du kan hantera konflikter mer konstruktivt på arbetsplatsen. Vi stärker medarbetare att själva våga ta tag i oenighet med kommunikativa färdigheter som kan vända konflikter till nya lärdomar och utveckling. När konflikten är ett faktum kan det vara bättre att ta in någon utifrån som agerar opartiskt. Vi hjälper dig att hjälpa dig själv genom konfliktvägledning eller genom en medlingsprocess för att stoppa eskalation och hitta nya lösningar.
Såklart är det bästa att förebygga så att konflikter inte hanteras destruktivt före konflikten eskalerat. I våra förebyggande workshops tränas färdigheter i kommunikation för att göra medarbetare mer redo att hantera oenighet och samarbetssvårigheter konstruktivt.

Läs mer om våra förebyggande utbildningar under Konflikthantering.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Här kan du läsa mer om hur vi levererar våra tjänster. Alla våra tjänster skräddarsys efter uppdragsgivarens behov:

Konfliktvägledning – Konsultation

45-90 min per tillfälle för 1 deltagare

Konfliktvägledning är till för dig som själv hamnat i en destruktiv konflikt eller som behöver hjälpa medarbetare som är i konflikt. Vi träffas för att lyssna på dig och kartlägga de olika viljorna och behoven i konflikten för att skapa förståelse för hur den uppkommit. Vi hjälper till med självreflektion och att se de olika perspektiv som är inblandade. Vägledningen hjälper till att stärka dig och att klargöra vilka olika handlingsalternativ du har för att bearbeta konflikten på ett konstruktivt sätt.

Medlingsprocess - Konsultation

45-90 min per tillfälle för individer eller mindre grupper

När du eller någon annan på din arbetsplats har hamnat i konflikt kan det ibland gå så långt att det behövs hjälp utifrån. Vi hjälper till som en tredje-part genom att hålla samtal med alla involverade sidor. Utifrån en kartläggning avgör vi hur processen skall se ut för att hitta en ny lösning eller ett konstruktivt avslut. Vi hjälper er att vända erfarenheten av konflikten till nya lärdomar och att skapa strategier för att förebygga liknande situationer. Processen innehåller flera tillfällen där vi träffar både individer och mindre grupper.

Era behov i fokus

Samma lösning passar inte alla. Eftersom varje person, organisation och kultur är unik är våra utbildningsinsatser unika för varje uppdragsgivare. Vi kartlägger era specifika behov och skapar scenarion, övningar och väljer modeller som är aktuella för just er arbetsplats.

När vi skräddarsyr våra tjänster tar vi hänsyn till:

  • Organisationens utmaningar och behov
  • Arbetsplatsrelationer och grupputveckling
  • Organisationskultur och värderingar
  • Hur mycket tid som kan investeras
  • Organisationsstorlek och antal deltagare

KONTAKT
Fler tjänster

Vi kan