Integration

Engagemang för social hållbarhet

Vi vet att anpassa sig till en ny kultur utan att förlora sig själv är en utmaning och självklart krävs att alla parter engagerar sig. Vi brinner i hjärta, tanke och handling för att sprida kompetens för integration. Integration och inkludering är grunden för ett socialt hållbart mångfaldssamhälle. Förutom våra uppdrag för företag och organisationer arbetar vi pro-bono med att skapa mötesplatser och att utbilda volontärer och ideella organisationer som främjar integration. Våra utbildningar ger verktyg och förståelse för integrationsprocessen. Genom våra öppna workshops skapar vi mötesplatser för människor från jordens alla hörn. Med skratt och allvar möts vi i samtal och enkla interaktiva övningar.

KONTAKT
Förslag på utbildningar

Kulturmöten

En workshop för integration, nya kontakter och djupare förståelse (Läs mer)

Ny i Sverige

Kunskaper och kommunikation för arbetsplatskulturen och det dagliga arbetet (Läs mer)

Interkulturell kompetens för svenskar

Bygg relationer och förstå hur du kan uppfattas av andra (Läs mer)